Stanovy ZS

 

Stanovy Zelené sekce

 1. Hlavní náplň Zelené sekce:
  1. 1.Informuje členy Hnutí Brontosaurus pomocí elektronické komunikace a webových stránek o aktuálně diskutovaných tématech, která se dotýkají náplně činností Hnutí Brontosaurus.
  2. 2.Administruje databázi členů Zelené sekce a databázi odborníků Hnutí Brontosaurus.
  3. 3.Zpracovává podněty, které oslovují Hnutí Brontosaurus se k něčemu veřejně vyjádřit či připojit.
  4. 4.Dává Výkonnému výboru podklady pro veřejné vyjádření či připojení.
  5. 5.Volí předsedu Zelené sekce.
  6. 6.Zelená sekce se schází minimálně jedenkrát ročně, zpravidla na Valné hromadě HB. V případě naléhavé potřeby svolá předseda Zelené sekce mimořádnou schůzku.
  7. 7.Zelená sekce rozhoduje především konsenzem – tedy dohodou. V případě potřeby hlasováním (které může vyvolat jakýkoliv člen Zelené sekce), kdy se rozhodnutí řídí nadpoloviční většinou všech hlasujících.
  8. 8.V průběhu roku, kdy je potřeba rozhodovat o jednotlivých věcech, jsou osloveni všichni členové Zelené sekce, aby vyjádřili svůj názor pomocí elektronické komunikace, případně hlasovali.
 2. Model fungování Zelené sekce
  1. 1.Podnět →  Zelená sekce → odborníci → Zelená sekce → Hnutí Brontosaurus
   1. 1.1.Podnět se dostane k Zelené sekci (dále jen ZS), která na základě dohody či hlasování uváží, zda se jím bude dále zabývat.
   2. 1.2.Pokud ano, pak osloví odborníky, zda by k dané věci mohli říct své odborné stanovisko.
   3. 1.3.Zelená sekce zpracuje odborná stanoviska a zpracovaná je pomocí elektronické komunikace přepošle členům HB nebo vyvěsí na web Zelené sekce.
  2. 2.Podnět →  Zelená sekce → odborníci → Zelená sekce → Hnutí Brontosaurus + Výkonný výbor → veřejnost
   1. 2.1.Pokud bude zjištěna vůle (členů ZS na základě hlasování či dohody, případně na základě doporučení odborníků) vyjádřit se v daném tématu veřejně jako Hnutí Brontosaurus (například připojit se k petici, výzvě, vydat tiskovou zprávu apod.), pak po domluvě s Výkonným výborem může Zelená sekce zjistit, zda jsou členové HB pro či proti (například skrze hlasování na webu Zelené sekce) veřejnému vyjádření.
   2. 2.2.Hnutí Brontosaurus bude moci takovéto stanovisko veřejně sdělit na základě podkladů od ZS, pouze po schválení Výkonného výboru.
 3. Členství v Zelené sekci:
  1. 1.Členem Zelené sekce se může stát každý člen Hnutí Brontosaurus.
  2. 2.Členství je dobrovolné.
  3. 3.Každý člen bude zařazen do e-mailové databáze členů Zelené sekce.
 4. Předseda Zelené sekce
  1. 1.Předseda administruje chod Zelené sekce. Odpovídá na maily, svolává schůzky, vytváří hlasování, zpracovává podněty a šíří je dále, oslovuje odborníky apod.
  2. 2.Předsedu Zelené sekce volí členové nadpoloviční většinou a potvrzuje Valná hromada HB. Předseda je volen na období dvou let.
  3. 3.V případě nenadálé situace, kdy není předseda Zelené sekce zvolen, zastává jeho funkci koordinátor Akce Příroda.
 5. Koordinátor Akce Příroda
  1. 1.Koordinátor Akce Příroda je zaměstnancem ústředí HB a stává se automaticky členem Zelené sekce.
  2. 2.Koordinátor Akce Příroda spolupracuje s předsedou Zelené sekce a vypomáhá s agendou Zelené sekce.
 6. Odborník Hnutí Brontosaurus
  1. 1.Odborník Hnutí Brontosaurus je jakýkoliv odborník, který byl dříve členem Hnutí Brontosaurus, nebo jím je stále. V ojedinělých případech může být za odborníka Hnutí Brontosaurus považován někdo, kdo úzce spolupracuje s některým základním článkem a zná prostředí Hnutí Brontosaurus nebo člověk, na jehož oslovení se Zelená sekce shodne.
  2. 2.Odborníky HB využívá Zelená sekce v případech, kdy potřebuje odborné stanovisko související s tématem, ve kterém se dotyčný odborník vyzná.

Aktualizace: 31. červen 2015

Nejbližší akce

 • Víkendovky
 • Kluby

Žádná data pro tento dotaz!

Podporují nás: