Infomail ČRDM

Zákon o ochraně přírody a krajiny zajistí skutečnou ochranu posledních zbytků divočiny?

1) Zákon o myslivosti

V návrhu novely zákona o myslivosti se objevuje možnost omezení vstupu veřejnosti na honitební pozemky. Tedy v praxi do lesa, na louky apod. ČRDM zpracovává návrh stanoviska, se kterým vás v nejbližších dnech seznámíme. Cílem bude zachovat maximální prostupnost krajiny a neomezovat vlastníky pozemků ve větší míře než je nezbytně nutné. Tato práva považujeme za nadřazená zájmům úzké skupiny nájemců honitby.

http://www.adam.cz/clanek-2016040023.html

2) Závazky k ochraně divoké přírody:

Zákon v předkládané formě není zárukou ochrany místům divoké přírody, které ochranu už mají teď. Příští ministr nebo ředitel národního parku mohou vše změnit. Zákon nezaručuje, že nezmění zonaci tak, aby třeba do Modravských slatí mohly vjet harvestory, že se nezačne těžit dřevo v Labském dole v Krkonoších, v divokém kaňonu Dyje nebo u Pravčické brány. Do zákona je proto potřeba doplnit minimální rozlohu přírodní zóny pro každý národní park tak, aby zaručila trvalou ochranu těch nejcennějších míst.

Návrh zákona říká, že cílem národních parků je zajistit nerušený průběh přírodních dějů na jejich převažující ploše. Na rozdíl od zřizovacích předpisů některých německých či rakouských národních parků ale neříká dokdy, takže je to jen planý slib. Příští ministr může říci, že to bude za padesát nebo sto let, a do té doby pokračovat v těžbě dřeva. Zákon by měl pro každý národní park stanovit nejzazší dobu, do kdy má být cíl naplněn.

3) Ochrana před rozprodejem státní půdy a další zástavbou

Někteří politici chtějí rozprodat státní půdu v národních parcích a šumavskou krajinu rozparcelovat na stavební pozemky. Neúspěšně se o to loni pokusil návrh senátorů kolem Tomáše Jirsy (viz http://www.hnutiduha.cz/aktualne/senatni-zakon-o-np-skryty-najezd-krale-sumavy-f-taliana-podnikatelu-na-lukrativni-pozemky). Nyní se obecnější, ale rozsahem ještě horší návrh objevil ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Návrh ministerstva jim v tom brání velmi nedostatečně.

Je zapotřebí rozšířit „zákaz zcizování“ (rozprodeje státních) pozemků, s výjimkou staveb ve veřejném zájmu, i na zastavěné a zastavitelné území obcí, která jsou například v NP Šumava velmi rozsáhlá. Zatím jen díky státnímu vlastnictví nebyly tyto pozemky ještě zastavěny. Ve všech národních parcích se stát snaží pozemky vykoupit, u nás je někteří politici chtějí rozprodat. Dále je třeba lépe omezit novou výstavbu ve volné krajině národních parků tak, aby případné potřebné stavby mohly být povoleny pouze na základě výjimky udělené ve správním řízení.

Pro sdělení názoru poslancům můžete, například využít nabídky Hnutí Duha na adrese http://www.hnutiduha.cz/pohledodsrdce/ nebo, ještě lépe, můžete oslovit svého poslance, stejně tak, jako s problematikou novely zákona o myslivosti o které jsme psali na adrese: http://crdm.cz/clanky/aktuality/navrhovana-novela-zakona-o-myslivosti-a-jeji-dopady/

Další informace naleznete i v publikaci Hnutí Duha „Ochrání zákon jedinečnou divokou přírodu národních parků?“: http://crdm.cz/download/mailing/20160408/infolist-hnuti-duha-ochrani-zakon-NP.pdf

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Zelená sekce

Zelená sekce se snaží reagovat na aktuální dění okolo environmentálních témat, která se týkají činnosti Hnutí Brontosaurus, a informovat o těchto aktualitách členy HB, případně dávat podklady k veřejným stanoviskům Výkonnému výboru HB.

Klimatická konference v Paříži

30.11. – 11.12. 2015paris2015

 

Vzhledem k tomu, že v Hnutí Brontosaurus pečujeme o přírodu, jsme přesvědčeni, že aktuální klimatickou konferenci v Paříži bychom neměli přehlédnout.

Globální klimatická změna, která se týká každého z nás třeba tím, že některé studánky, o které pečujeme, mohou vysychat nebo stromy, které sázíme, budou častěji usychat.

 

Jedná se o setkání delégátů ze 195 zemí světa, kteří by se měli dohodnout na znění úmluvy, která má být výstupem konference. Nevládní organizace a mnohé státy (především ty nejoohroženější klimatickou změnou) požadují, aby úmluva zajišťovala přijetí souboru opatření, aby nedošlo ke zvýšení průměrné teploty Země o více než 1,5 °C oproti předindustriální době.

 

Ačkoliv se česká média konferenci spíše vyhýbají, tak ta zahraniční jí věnují značnou pozornost. I proto bychom vám – členům a členkám HB – rádi předložili pár tipů, kde se o probíhající konferenci můžete dočíst některé informace. Pokud byste měli vlastní námět na přidání zajímavého dokazu, neváhejte nám napsat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Doufáme, že vám tyto informace pomohou lépe se zorientovat v aktuálním dění.

Za Zelenou sekci

Dominik Grohmann

 

Základní informace o klimatickém summitu můžete najít zde:

http://denikreferendum.cz/clanek/21795-v-parizi-zacina-velky-klimasummit-uvedly-jej-pestre-protesty

Oficiální stránky konference najdete zde (francouzky, anglicky):

http://www.cop21.gouv.fr/

Články vztahující se ke klimatické konferenci na Deníku Referendu:

http://denikreferendum.cz/tema/klimakonference-v-parizi

 

K aktivitě na konferenci v Paříži vyzývají i světová náboženství

Encyklika Laudate si ke stažení:

http://www.paulinky.cz/Knihovnicka/Encyklika-Laudato-si

Prohlášení židovských rabínů:

https://theshalomcenter.org/RabbinicLetterClimate

Islámská deklarace ke změně klimatu:

http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/

Postoj budhistů ke klimatické změně:

http://gbccc.org/

 

Další zdroje v angličtině:

http://www.theguardian.com/environment/cop-21-un-climate-change-conference-paris

http://edition.cnn.com/2015/11/30/europe/cop21-why-care-paris-global-warming/

http://edition.cnn.com/2015/10/30/world/cop21-paris-conference-five-things/

 

Další zdroje v češtině:

Užitčný portál akademika Jana Hollana, kde najdete mnoho informací o  klimatické změně:

http://amper.ped.muni.cz/gw/

Článek o tom, co chystali občanští aktivisté na klimakonferenci najdete zde:

http://denikreferendum.cz/clanek/21779-co-chystaji-obcansti-aktiviste-na-klimasummitu-v-parizi

Slovníček klimatických pojmů:

http://denikreferendum.cz/clanek/21744-slovnicek-klimatickych-pojmu

Podkategorie

Nejbližší akce

  • Víkendovky
  • Kluby

Žádná data pro tento dotaz!

Podporují nás: